Как да проведем ролева игра?

Ролевите игри са едни от най-ленсите и практични начини да създадем среда на участниците да практикуват ново умение. Едновременно с това те крият някои подводни камъни, които могат да разрушат ползата от тях. За да използваме ролевите игри максимално ефектинвно, нека ги разгледаме по отблизо.

Цел:

Целта на ролевата игра е да даде възможност на участниците да преживеят състояния и емоции, свързани с усвояваното умение, както и да експериментират с нови модели на поведение.

Видове:

 • Импровизация
  Участниците получават общ сценарий и те допълват и оформят детайлите.
 • По зададени роли
  Участниците получават детайлни инструкции, които описват ролите, които ще играят и дават насоки как се предполага да ги изпълняват.
 • Полузададени роли
  Участниците получават информация за ситуацията и ролите, но те избират начина си на поведение
 • Преиграване на истинска ситуация
  Участнците разказват и разиграват ситуация, която действително са преживявали и търсят нови подходи за нея
 • Изработена от участниците
  Участниците разработват сами ролите и сценария на ролевата игра


Процес:

Подготовка

Преди да започне една ролева игра е необходимо да се избере удачен вид, както и в колко групи ще се проведе. В случай, че групата е до 12 души, може да се проведе една ролева игра пред цялата група. Но ако участниците са повече, е по-уместно да се проведат няколко ролеви игри едновременно в различни части на залата.

Въведение

По време на въведението водещият създава атмосфера за провеждането на играта. Въвежда се начина на протичане, конкретизират се целите и се дава възможност на участниците да си поставят лични цели. Тук е момента да дадете насоки за протичането както и да интруктирате останалите хора в групата
къде, кога и как ще могат да дадат обратна връзка на участниците в играта.
Вторият етап от въведението е разпределянето на ролите или кой ще участва и по какъв начин.

Предлагам ви 4 начина за избор на участници:

1/Потърсете доброволци
2/Изберете според личностни типове
3/Изберете на базата на допълнителна информация за участниците
4/Ако искате по-силен ефект, разменете ролите, които хората играят в реалността

След като учатниците в играта са избрани им се предоставят писмени инструкции за изпълнение на ролите и време за запознаване с тях. Добре е да дадете възможност за въпроси и доизясняване и да въведете основни упътвания как да се изпълнява ролята

* Преразглеждане на инструкциите след началото на играта не се допуска.

Последната фаза на въведението е да изберете наблюдатели и да изясните тяхната задача. Дайте им яснота какво се очаква от тях след края на ролевата игра. Наблюдателите могат да имат за задача да наблюдават конктерно поведение или определен участник. Можете да ги улесните, ако им предоставите листи за наблюдение, за да имат опорни точки какво да наблюдават.

Управление на действието

За да можете да управлявате действието, е нужно да определите къде в залата ще се проведе ролевата игра и къде ще бъдат наблудателите, участниците, които няма да се бъдат в роли и вие самите. Преди да започне играта се задава определено ограничено време за нейното провеждане. След известно разиграване, можете да поканите участниците да си разменят ролите. С цел да се изпробват повече поведения,да се видят повече гледни точки, участниците могат да преминат през всички роли или главните участници да си разменят ролите.
След като започне играта фасилитаторът се намесва рядко. Той следи доколко случващото се е релевантно на целите на обучението, поддържа участниците заинтригувани и въвлечени, улеснява трудните интеракции, задържа действието, намесва се като препрочита инструкциите за ролята.

Излизане от роли

Често ролевите игри са свързани с доста емоции и участващите в ролите могат за дълго да останат под вличнието на преживяването. За да се излезе от роли е необходимо да се приключи преживяването като се затвори ситуацията. Можете да помогнете на участниците да отделят себе си от ролята като им дадете възможност да изразят чувствата, мислите и преживяванията си или като предоставите няколко минути за усямотение и писмен анализ.

Обратна връзка

В структурираните ролеви игри даването и получаването на обратна връзка е зададено в инструкциите – указано е къде, кога и как да се предостави. Чрез обратната връзка участниците се стремят да извлекат общи положения и принципи, които могат да бъдат генерализирани. На този етап поискайте утвърждаваща обратната връзка, например “Кое от нещата, които направи А даде резултат?”. Потърсете сравнение между чувства и наблюдавано поведение и помолете участниците да направят аналогии с реалния си живот. Насочете вниманието върху процеса, например “Кои от 4-те стъпки на обслужването, за които говорихме успяхте да забележите?”.

Анализ

 • Анализът след ролевата игра има за задача да даде насоки на участниците как биха могли да подхождат в такъв тип ситуации за в бъдеще. Информацията се предоставя по-обобщено, така че да имат усещане, че разполагат с база от знание и начини за действие за напред.

Полза:

По време на ролевите игри, хората могат да експериментират с ново поведение в защитена среда. Проигравайки нови начини за действие те могат да видят ефекта и да получат допълнителна мотивация дали да прилагат тези различни подходи в реалността. Ролевите игри също така могат да създадат рутина и да направят приложението на практика по-лесно в реална ситуация.


Задайте вашите въпроси
Може да получите безплатна консултация по темата от виртуалният ни експерт – DOC. Изпратете вашето запитване или въпрос, по който желаете да получите консултация, като използвате приложената форма.

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.33 / гласували: 3)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл