Автор

Ива Тодорова е управляващ партньор и обучител в Mosaic Training. С обучение се занимава от 1999 г. Професионалните интереси на Ива са насочени към темата за общуването между хората. Вълнува се от начините за поддържане на диалога и търсене на разбирателството. Вдъхновяват я и въпросите, свързани с умението да представяме убедително и вдъхновяващо информация пред други хора.