Катастрофалните екипни решения

Осъществяването на дадено действие зависи от самото действие. Правилните решения се вземат по правилния начин и обратното.

Намерението на Наполеон да атакува Уелингтън при Ватерлоо представлявало не само лошо решение, а му струвало цялото сражение. Най-опасното нещо в дългосрочен план е да се използват неподходящи методи за вземане на решение. Как Наполеон е решил да влезе в капана, който го очаквал на фламандските възвишения? Той просто е взел сам това решение. Това е бил Наполеоновият начин за вземане на решение.

Може би ако беше проявил някаква управленска гъвкавост и беше използвал друг способ за вземане на решение, той и неговите бойни другари са щели да изкарат един по-добър ден на бойното поле. Пълководецът би могъл да приложи седем метода за вземане на решение. Всеки от тях е подходящ за определена ситуация. Вашият екип, след като се е сработвал в продължение на седмици или месеци, би могъл да ги използва всичките:

1. Вземане на решение с консенсус

При този метод всички членове на екипа имат възможност да изкажат мнение, но и всички трябва да са съгласни с крайното решение. Ако дори един член на екипа не е съгласен, дискусията трябва да продължи. При този способ е необходимо да се използват поне частични компромиси, за да може всеки да приеме крайния резултат от дискусията и да се ангажира с неговото осъществяване.

Предимства:
Дава възможност за достигане до иновативно, творческо и висококачествено решение.
Ангажира всички членове на екипа относно реализацията на взетото решение.
Използват се ресурсите на всички хора в екипа.
Повишава се способността на екипа за вземане на решения в бъдеще.
Подходящ е при вземането на сериозни, важни и сложни решения, които трябва да бъдат изпълнени от всички.

Недостатъци:
Отнема много време и психологическа енергия.
Времето не трябва да притиска хората в екипа и не трябва да се насилва процеса по вземане на решението. Може да си донесете пижами, защото може да продължи цяла вечер.

2. Вземане на решение с мнозинство

Този принцип е основополагащ за демокрацията. Екипът гласува, мнозинството печели. Ясно и просто.

Предимства:
Може да се използва, когато няма време за вземане на решение с консенсус. Прилага се също и когато решението не е чак толкова важно, за да се изисква съгласието на всички, ала членовете на екипа трябва да се ангажират на 100% с неговото изпълнение. Представлява удобен начин за прекратяване на дискусии по въпроси, които не са от първостепенно значение за екипа.

Недостатъци:
Обикновено остава едно враждебно настроено малцинство, което е като бомба със закъснител, която може да попречи на ефективността на екипа в бъдеще. Този способ може да възпрепятства използването на таланта у членовете на малцинството. Хората се ангажират само частично с реализацията на взетото решение и липсват ползите от екипното взаимодействие.

3. Вземане на решение от малцинството

При този метод за вземане на решение обикновено се формира комисия от няколко души в екипа, която събира необходимата информация и дава препоръки за съответните действия.

Предимства:
Може да се използва, когато не всички членове на екипа са на разположение, за да се вземе решение. Прилага се и когато екипът е притиснат от времето и трябва да делегира отговорността по вземане на решение на комисията.
Подходящ е, когато няколко членове на екипа притежават подходящите експертни познания и няма нужда от ангажиране на целия екип с реализацията на решението.
Това е много полезен способ за вземане на рутинни решения.

Недостатъци:
Не оползотворява таланта на всички хора в екипа и не успява да ангажира всички с изпълнението на взетото решение. Неразрешените конфликти и противоречия могат да нанесат вреда върху бъдещата ефективност на екипа и не се извлича полза от потенциалното взаимодействие в екипа.

4. Вземане на решение с компромис

Чрез този метод се вземат решенията в парламента. Депутатите се циганят, пазарят и преговарят за достигане до желаната компромисна позиция. Обикновено никой не е доволен от резултатите, освен председателите, модериращи дебата.

Предимства:
Индивидуалните мнения и крайните гледни точки обикновено се взаимоизключват и това прави този способ за вземане на решение по-добър от метода “Вземане на решение от ръководителя без възможност за дискусия”.

Недостатъци:
Съществува тенденцията мненията на членовете с най-малко познания да вземат надмощие върху мненията на експертите. Налице е слаба ангажираност на членовете на екипа при вземането на решението и те няма да се чувстват обвързани с осъществяването му. Да се разчита на експертите за вземане на решение винаги е по-добър вариант от “Вземането на решение с компромис”.

5. Вземане на решение от експерти

Тук ситуацията е проста. Намерете или наемете експерти по дадения въпрос, изслушайте това, което имат да кажат и последвайте препоръките им.

Предимства:
Способът е полезен, когато експертните познания на един човек от екипа са много по-високи от тези на останалите и няма никакъв смисъл от започването на дискусия. Може да се използва, когато няма нужда от приноса на всички членове на екипа за осъществяване на взетото решение.

Недостатъци:
Как ще определите кой е най-добрият експерт? При този способ хората не се ангажират с изпълнението на решението. Ползите от екипното взаимодействие се губят, понеже не се използват знанията и уменията на останалите хора в екипа. Възмущението и несъгласието могат да преминат в саботаж и да доведат до намаляване на екипната ефективност.

6. Вземане на решение от ръководителя без възможност за дискусия

Този способ се използва обикновено когато няма възможност за дискусия. Представете си Мойсей на планината Синай. Може да доведе обаче до намаляване на доверието, понеже често пъти ръководителят се опитва да заблуди хората си, че техните мнения могат да повлияят върху вече взетите отгоре решения. Имайте предвид, че членовете на екипа усещат, когато ги заблуждават.

Предимства:
Може да се използва за посрещане на административните нужди или пък когато трябва да се вземе рутинно решение. Трябва да се използва, само когато е налице много малко време за вземане на решение или когато членовете на екипа очакват формалният ръководител да вземе решение. Този подход може да се прилага и тогава, когато хората нямат нужните умения или информация, за да вземат решение.

Недостатъци:
Един човек не би могъл никога да бъде достатъчен ресурс за вземането на каквото и да е решение. При този способ не се използват ресурсите на всички в екипа и хората не се ангажират с прилагането на взетото решение. Може да възникнат недоволство и несъгласие, които да доведат до намаляване на екипната ефективност.

7. Вземане на решение от ръководителя с възможност за дискусия

Голяма част от ръководителите на екипи считат, че само трябва да съобщят своите решения, а хората в екипа да поемат отговорност за изпълнението им. Но това въобще не е така. Мненията на ръководителите тежат толкова, колкото и тези на останалите в екипа. Когато са чули достатъчно, те могат да прекратят дискусията и да вземат решение, но после трябва да уведомят всички членове на екипа, как техните гледни точки са повлияли върху крайното решение.

Предимства:
Този метод разпалва дискусия по съответните въпроси, като се използват уменията и знанията на всички в екипа. Ангажира всички и освен това става ясно кой отговаря за взетото решение в екипа.

Недостатъци:
Изисква добри комуникативни умения от всички в екипа, както и лидер склонен да взема решения.

Въпреки че в един или друг случай се пренебрегват някои от тези подходи за вземане на решение, може да се каже, че всъщност няма правилен или грешен способ за вземане на решение по даден въпрос. Най-важното е, че екипът трябва навреме да избере какъв метод за вземане на решение да използва. За да няма неприятни изненади. Ако хората са уведомени за този процес, дори и деспотичните методи на управление биха изтръгнали съгласието и благословията на всички в екипа.

В заключение ще напиша няколко реда за още един способ за вземане на решения, изключително широко практикуван от мениджърите в България.

8. Вземане на еднолично решение от ръководителя без консенсус, без компромиси, без допитване до експерти и без дискусия между членовете на екипа.

Предимства:
Задоволяване на собственото его на мениджъра. Утвърждаване на официално предоставената власт от висшия мениджмънт (собственика на компанията).

Недостатъци:
Работи в краткосрочен план, защото мениджърът, който го прилага рано или късно се сблъсква със съдбата на Наполеон на бойното поле при Ватерлоо. Неслучайно в психологията съществува понятието “Наполеонов комплекс”.


По материали от книгата “Why Teams Don’t Work” Harvey Robbins & Michael Finley, 1995
Снимка: www.sxc.hu

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 7)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл