Качества на ефективния обучител

Може да се каже, че има няколко основни качества, които са важни за всеки един обучител, треньор или фасилитатор – хората, които се занимават с някакъв вид учебни процеси и фасилитиране на положителна промяна в другите хора. Някои от тези качества и изисквания касаят личността на човека, докато други са свързани с професионалните знания и опит.

Личностни качества

Човешкия фактор е най-важният и най-истински компонент от ефективността фасилитатора. Една от най-значимите характеристики на добрия фасилитатор е способността да изпитва епматия към друг човек. Разбира се, че неможем напълно да изпитаме преживяното от друг човек, но можем максимално да се опитаме да погледнем през гледната точка на другия. Друга важна личностна характеристика е приемането – да позволяваш на другия да бъде различен, да има различни ценности и цели, да се държи по различен начин.

Да бъдеш гъвкав и в съгласие със себе си, са други две важни характеристики на личността. Хората, които са съгласувани със себе си, са наясно за това, което чувстват и правят и могат да комуникират това с другите по прям и откровен начин. Здравият и психологически зрял човек може да бъде гъвкав, а не е догматичен, твърд, суров , авторитарен – човек, който не приема чужди мнения. Един добър фасилитатор трябва да може да се справи с друг човек, спрямо неговата крачка и темпо.

Ако някой човек притежава тези личностни характеристики, може да се каже, че е терапевтичен. Самото присъствие на такъв човек ви кара да се чувствате добре. Те помагат бидейки добре интегрирани личности, сами със себе си. Най-значителния принос, който някой фасилитатор може да направи е, чрез неговото собствено личностно развитие, бъдейки себе си, поддържайки собствените си ценности, поведения, импулси и желания. Два от най-значителните междуличностни конфликта, които всеки професионалист, занимаващ се с развитие на хора, трябва да разреши за себе си са – до колко самият той допуска близост и какво е отношението му към властта.

Специфично внимание трябва да бъде обърнато към ролята на фасилитатора като човек, който взаимодейства с други хора. Фасилитаторът трябва да се стреми към това, да обогатява другите, отколкото да търси начини за прехрана от тях. Фокуса на фасилитатора трябва да бъде върху предоставянето на възможности за растеж на обучаемите. Много обучителни програми комбинират в себе си консултиране, личностно израстване, повишаване на осъзнаването, изясняване на ценностите, самоосъзнаване и други преживявания в допълнение към съдържанието на обучението. Основното намерение е да се помогне на участниците да преживеят собственото си положително израстване и това на другите.

Професионални изисквания

Необходимо е подходящо обучение за фасилитаторите на групи. Един обучител се нуждае от много повече, от просто пакет структурирани знания и опит, за да фасилитира определен учебен процес ефетивно. Ето няколко неща, от които има нужда от сериозни познания, както и тяхното интегриране в практиката.

Концептуално познание

За един групов фасилитатор е важно да има познание върху хората, групите и различните стилове на фасилитиране. Това познание може да бъде придобито по формален начин (в университет или друга професионална програма) или чрез неформални начини, като четене или посещаване на различни семинари.

Теория. Теорията е ресурс. Тя е задължителен компонент, който подпомага фасилитатора в неговото професионално развитие. Има предостатъчно полезна теория в приложната психология; теории за личност и характер; групови динамики; организационно поведение; социално поведение; теории и стилове на учене и възприемане на информация; когнитивна психология и др.

Техники. Уменията за провеждане на тренинги и консултации, могат да бъдат повишени и чрез усвояване на различни техники и компоненти на дизайна, като структурирани упражнения, интерактивни инструменти, лекции, различни начини за вербална и невербална намеса.

Познания за хората. Фасилитаторът има директна и доста силна намеса върху хората. Познанията за човека в теоретичен смисъл, помага да опознаете хората в професионален и личностен аспект. Това знание може да бъде придобито чрез изучаване на човешкото поведение, различни теории за личност и характер, както и различни теории и практики за консултиране и терапия.

Познания за групите. Необходими са съществени и цялостни познания за групи и групова динамика. Един фасилитатор трябва да разбира как се развиват групите и как различните хора си взаимодействат по между си в една групова динамика. Също така трябва да умее да разпознава и различните нива на развитие на самата група.

Умения

Учене чрез преживяно. В началото на своето развитие е важно всеки фасилитатор да участва в различни групи и да преживее начина на учене. Да бъдеш част от групата е, може би най-добрият начин, човек да учи за групите и груповата динамика. Придобитият опит от съвместно фасилитиране под наблюдение на по-опитен фасилитатор, също е съществено важно за преживяване ролята на един групов фасилитатор. Следващата стъпка в развитието би била самостоятелното фасилитиране под наблюдение, съпроводена с постоянно професионално развитие. Такова професионално развитие би могло да се придобие, участвайки в различни семинари, уъркшопи, курсове, професионални конвенции.

Комуникационни умения. Необходими са определени основни комуникационни умения, за да може човек да спомага за развитието на друг човек, група или организация. Нужно е един фасилитатор да има развити умения за слушане, да може да се изразява (вербално и невербално), да бъде добър наблюдател, да умее да отговаря адекватно на хората, да изкусен в груповите намеси и да умее да създаде благоприятна среда за учене и развитие.

Презентационни умения. Ефективността от една презентация зависи от няколко променливи, като външния вид на презентатора; думите, който използва и начина, по който се изразява; езика на тялото; предварителната подготовка; съдържанието; начина на представяне. Подхождайки с по-голямо внимание към следните неща, би могло да ви помогне да повишите ефективността от презентацията си:

  • Външен вид. Важно е фасилитатора да вдъхва надеждност и професионализъм на участниците. Един от най-очевидните начини, по който това може да бъде повлияно е чрез начина, по който се обличате. Няма нужда да казваме, че едва ли би било подходящо да се явите на обучение, примерно пред IBM, по тениска и сандали. В някои други ситуации може да не е подходящо да се явите в бизнес облекло. Обичителят трябва сам да си прецени, каква е културата на организацията или групата, пред която ще се явява и да избере подходящото облекло.
  • Език. Добре би било, ако може да използвате начина на изразяване на участниците, колкото се може повече, с изключение на местните диалекти и жаргони. Преди да започнете да говорите, може да поемете въздух два-три пъти. Говорете малко по-бавно, отколкото бихте говорили в нормален разговор. По този начин ще ви е по-лесно да помните, какво следва да кажете, а също така е по-лесно и за възприемане от участниците.
  • Език на тялото. Невербалните жестове също са част от представянето на обучителя. Добрата стойка/поза също би помогнала за изграждането на професионален имидж, но не бива да сте прекалено вдървени и формални. В същност, доста често по-добра идея е да изглеждате спокойни. Важно е да гледате към цялата група, докато говорите, и да запазвате кратък очен контакт с повечето участници.
  • Подготовка. Предварителната подготовка на една презентация, упражняването й (пред огледало, приятели или видеокамера) и наблюдаването на професионалисти в изнасянето на презентации, също може да помогне в изграждането на едни ефективни физически и вербални презентационни умения.

Не бива да се пропускат и участниците, по време на една презентация или обучение. Има много книги, както и ресурси в интернет, които могат да помогнат не обучителя да научи повече за езика на тялото и невербалната комуникация и как да чете сигналите на своите участници. Той трябва да може да разпознава невербалното послание за ентусиазъм, нетърпение, скука, конфликт, недоверие и др. Други теоретични познания за невербалната комуникация биха повишили и фасилитаторските умения на самия обучител. Например, познания от областта на нервнолингвистичното програмиране (НЛП) за различните канали на възприемане на информацията, биха повишили ефекта от презентацията за хората с преобладаващ визуален, аудиален или кинеститичен канал.

В частта за коментари под статията, може да допълните и с вашите критерии за ефективност и необходими качества, умения и познания.

Източник: The Pfeiffer Library Volume 25, 3rd Edition

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.50 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл