Всяка промяна в човешките взаимоотношения изисква определена цена … в двете посоки.

От Жак Саломе

 • Цена, която плащам аз самият: реактивиране на чувството за несигурност, нови въпроси в промяната към нови поведения и навици…
 • Цена, която заобикалящите изискват – най-вече тези, които са ни най-близки. Чрез различни защитни реакции, противоречиви и понякога отблъскващи.

Не винаги промяната предизвиква криза – както често вярваме.
По-скоро решението за промяна превръща една неявна криза в явна.

Базов постулат за този, който е предприел личностно развитие или промяна:

Не разчитайте много на разбирането на тези, които претендират, че ни обичат. Защото такова очакване може да бъде разочароващо … ако бъде изпълнено. Нека го приемем като истински подарък от обкръжението, подкрепящо нашите действия!

Въведение :

Всяка промяна, всяка еволюция не само ни дестабилизира или провокира чувство на несигурност в началото (въпреки ентусиазма и еуфорията от първоначалните открития), но и обезпокоява нашето обкръжение, нашите близки. Много често, това мобилизира у тях енергии, противоположни на нашето еволюционно движение. Вследствие ние се опитваме да напасваме новото си поведение в реакциите на нашите близки.

Рисковете, които можем да имаме в предвид:

Те са многобройни и винаги изненадващи… най-вече от страна на тези, на които имаме най-голямо доверие и от които очакваме подкрепа, утвърждение… Най-често ни се стоварват омаловажавания, съмнения, критики и дори обиди.

Какви са най-честите реакции от нашето обкръжение?

 • Отвъд неразбирането, отдръпване, внимателно съмнение, толкова по-силно, колкото нашата промяна е по-впечатляваща.
 • Възможно е ние и нашето действие да бъдем обявени за аутсайдери, да чуем от иронични до силно, обвиняващи ни коментари.
 • Да получим отказ, дори отхвърлянето “да не чувам повече за това”
 • Ценностни осъждания за личността ни :
  ” Ти си луда!”
  “Ти си абсолютно заблуден, за да действаш по-този начин”
  “Иди да се прегледаш!”
  “Ти си станал егоист и мислиш само за себе си!”
 • Ценностни осъждания на нашите стъпки, метода или водещия:
  “Ти вече не си нормален, попаднал си в някаква секта !”
  “Някой много гадно ти е замъглил съзнанието!”
  “И ти плащаш за това? Някой те е баламосал без да си дадеш сметка…”
 • Подсилване на предходна система от взаимоотношения и засилване именно на поведенията, постъпките и навиците, които искаме да избягваме или променим!
 • Напрежения, понякога вербално, а в някои случаи и физическо насилие, за да ни задължат да се върнем в предишното положение, в по-познатите и по приемливи начини на общуване

Всичко това, разбира се, не изключва нашата бдителност, изостреност на вниманието, едно уважително вслушване в нашите близки, когато се конфронтират със стъпките на нашето обучение или промяна.

Чрез нашата промяна е възможно тези, които ни обичат, да пожелаят също да се задвижат. Срещата на различията и подбуждането отваря нови възможности.

В обобщение :

Никога не забравяйте, че всяка стъпка към промяна разтърсва не само нас, но и обкръжението ни. Това е взаимна покана към споделяне, диалог и открито общуване, за да намерим отново дълбоката енергия, захранваща всяка връзка с толерантност и уважение.


Още: Семинар по метода E.S.P.E.R.E на Жак Саломе – “Свързваща комуникация – полезен подход за обучители”

Този материал ни беше предоставен от екипа на
Development Zone

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл