10 съвета за задаване на въпроси от Оливия Мичъл

Случвало ли ви се е, по време на презентация или обучение, да зададете въпрос и да получите празни погледи от аудиторията?

Навярно сте страдали от попадане в подобни ситуации. Причините може да са много и най-различни – от неясно отправен въпрос, до притеснение да говорят пред повече хора.

Ето какво съветва Оливия Мичъл за задаването на въпроси по време на презентация:

1. Подгрейте аудиторията

Комедиантите първо си подгряват публиката. Или пък ако са музикални звезди, си имат подгряваща група.
Вие също имате нужда от подгряване на вашата аудитория. В началото те имат нужда да ви поопознаят и да ви се доверят, преди да се осмелят да отговарят на въпроси.

2. Не им позволявайте да преминат в пасивно настроение

Не чакайте твърде дълго, за да започнете да задавате въпроси. Ако се отнесете твърде дълго в презентирането, хората могат да преминат в пасивно настроение (“Телевизионен Зрител”) и в последствие ще ви бъде доста трудно, за да ги настроите така, че да ви отговарят на въпросите. След като сте направили свое кратко представяне (2-5 мин.), вече може да започнете с въпросите. Така ще създадете очакване в аудиторията за интерактивна презентация, което ще им държи фокуса в очакване на други въпроси.

3. Предвижвайте се от лесни към по-предизвикателни въпроси по време на презентацията

Когато планирате своята презентация, планирайте и въпросите така, че да предвижват презентацията ви напред. Ето една матрица, която може да ви помогне в планирането на въпросите:

questions

Например да предположим, че изнасяме презентация “Преодоляване на страха от говорене пред публика”. Може да използваме тази матрица, за да планираме и измислим по-предизвикателни въпроси. Бихме могли да стартираме с въпроси от долния ляв ъгъл. Това са лесни въпроси, които биха могли да раздвижат аудиторията в самото начало. Но ако продължим да задаваме въпроси от този тип, скоро те ще започнат да бъдат банални и отегчителни. Това би било по-скоро викторина, отколкото презентация.

За това, с напредването на презентацията, трябва да се придвижваме и към горния десен ъгъл и да задаваме все по-предизвикателни въпроси, които да накарат хората да мислят.

На всеки един етап, всеки въпрос трябва да бъде тясно свързан със съдържанието на презентацията. Отговорите към всеки поставен въпрос трябва да спомагат за предвижване напред в темата.

Сигурно вече ви е станало ясно, че е нужно внимателно и добро предварително планиране на въпросите. Не може просто да изтърсите въпрос, който току що ви е хрумнал. За да зададете подходящите въпроси, които да държат аудиторията ангажирана, е нужно внимателно планиране.

4. Сигнализирайте за вашите въпроси

Понякога хората не отговарят на въпросите, защото не са слушали внимателно или не са разбрали, че искате да получите отговор. Предупредете аудиторията си, че се каните да зададете въпрос. Например бихте могли да кажете “Ето един въпрос, на който бих искал да ми дадете отговор…”

Избягвайте да смествате реторични въпроси (такива, на които не очаквате отговор) с “истински” въпроси. Аудиторията ви ще се обърка на кои се очаква да отговори и на кои не.

5. Оформете въпроса си така, че на хората да им стане ясно какво точно искате

Една от основните причини, поради която хората не отговарят на въпроси е, че те не разбират за какво точно ги питат. Никога не подценявайте възможността, аудиторията погрешно да разбере вашият въпрос.

Начина, по който построявате и оформяте въпроса си е от съществено значение, когато е необходимо да се подсигурите, че хората са разбрали въпроса ви и не изпитват притеснения в отговарянето му. Например, в презентацията относно притеснението, ако зададем въпроса “Какви са вашите симптоми на притеснение?”, може да не получите много отговори, а някои да бъдат извън темата (напр. “Не обичам да говоря пред хора, които не познавам?”)

Ето как Оливия получава най-добрите възможни резултати. Тя започва с разказ за себе си, как тя става ултра-притеснителна преди презентация. Описва, как сърцето й бие, сякаш ще изхвърчи от гърдите й и как капчици пот се стичат по челото й. После задава своя въпрос:

“Какви физическите симптоми получавате, когато се притеснявате?”

Тогава хората започват да отговарят толкова бързо, че има нужда от още един човек, който да й помага, за да ги запише на флипчарта. Защо се получава така:

 1. Тя им показва, какво очаква, описвайки своите симптоми.
 2. Разчупила е неудобството от споделяне на подобни лични детайли, като първо тя е споделила.
 3. Направила е въпроса по-ясен, като е попитала за “физическите симптоми”.

Отново – планирането е от съществено значение. Направете си чернова на въпросите, пробвайте ги с ваши приятели и проверете дали ще получите отговорите, които очаквате. Ако не, доизяснете и пробвайте отново.

6. Задавайте въпросите бавно и ясно

Искате хората да ви разберат още от първия път. За да се уверите, че правилно задавате въпроса, може предварително да го формулирате и запишете на малко картонче, след което го прочетете директно от него. Водещите на викторини правят така, защо не и вие.

Също така може да го напишете на отделен слайд. Така хората ще могат да го прочетат и обмислят по-внимателно.

7. Улеснете хората в отговарянето на въпросите

Много хора избягват да отговарят на въпроси, защото се притесняват от говоренето пред много хора. За това има нужда да улесните този процес за тях. Ето няколко начина, по които може да го направите:

 1. Поканете ги първо да поговорят със съседа си относно отговора. След това може да попитате за отговори. Това е доста ефективна техника. Тя предоставя възможност на хората да помислят без да са под излишно напрежение. Така те проверяват своя отговор и получават обратна връзка от друг човек, което не ги кара да изглеждат глупаво. В допълнение – имат възможност да упражнят своя отговор. Всичко това им помага да се чувстват по-удобно, когато отговарят пред цялата група.
 2. Разделете аудиторията на малки групички (2-4 души), които да дискутират въпроса. Тогава помолете един човек от група да направи обобщение. Избраният говорител на групата просто докладва, което премахва страха му, че би могъл да се изложи, ако отговори погрешно. По неуверените хора няма да говорят пред групата, но те също ще са имали възможността да вземат участие в дискусията.
 3. Раздайте лепящи листчета и помолете хората да напишат по един отговор на листче. Когато са готови, могат да излязат отпред и да ги залепят на определено място.
 4. Помолете някой да излезе и да напише отговора или отговорите на флипчарт.
 5. Следващият метод изисква наличието на повече пространство в залата. Помолете хората да станат и да се преместят в празната част. Направете въображаема линия, като я показвате или вървите по нея (може предварително да начертаете такава с хартиено тиксо). Обяснете, че ще задавате въпроси, а хората ще отговарят като се преместват на определена позиция. Например Оливия използва тази техника, за да се запознае с нивото на презентационни умения сред хората в групата. Тя застава в единия край на линията и казва: “Застанете тук, ако имате много опит в изнасянето на презентации.” После се премества до средата на линията и казва: “Застанете тук, ако имате някакъв опит” и после, в другия край казва: “Застанете тук, ако нямате опит или сте правили една-две презентации”.

8. Изчакайте за отговорите

Ако просто задавате въпроси и искате някой доброволно да отговори пред цялата група, има нужда да изчакате за отговора. Повечето хора няма да могат да отговорят моментално. Имат нужда от време, за да помислят. Очаквайте това. Изчакайте в релаксирана, но очакваща поза. Погледнете с мекота няколко души от аудиторията. В повечето случаи някой ще заговори. Изчакайте поне 10 секунди. Да, това би изглеждало като цяла вечност за вас.

Ако никой не отговори, разполагате с две възможности:

 1. Повторете въпроса и ги помолете да го обсъдят със своя съсед.
 2. Отговорете сами и продължете с презентацията си.

След презентацията помолете няколко души за обратна връзка, защо въпроса не е получил отговор. Така ще научите много ценен урок за следващия път.

9. Използвайте отговорите, които получавате

Включете отговорите на въпросите в начина на излагане на вашата презентация. Ако не правите нищо с отговорите, хората ще спрат да виждат смисъла и ще загубят интерес да отговарят на въпросите ви.

Един добър инструмент, в този случай, е флипчарта. Записвайте отговорите на флипчарт. Това демонстрира, че вие цените отговорите, които получавате. Ако отговорите пристигат прекалено бързо, може да имате нужда от асистент. Записвайте отговора максимално точно до начина, по който го е казал човекът. Ако има нужда да перифразирате, съгласувайте това с човека, който е дал отговора, че написаното отразява точно това, което има предвид.

10. Не унижавайте никого

Може би си мислите, че никога не бихте го направили, но е възможно да го направите без да искате. Ето няколко начина, чрез които да избегнете това:

 1. Отделете нужното признание на всеки отговор, който получите, чрез едно сърдечно “Благодаря”
 2. Не изпадайте във възторг след определен отговор – другите могат да се почувстват пренебрегнати и незначителни в сравнение с този реакция.
 3. Ако някой отговори по изцяло погрешен начин, поемете отговорността за това. Например, бихте могли да кажете: “О, това не беше точно, каквото очаквах, но разбирам, защо ми отговорихте така. Това, което има предвид беше …”
 4. Не посочвайте, кой да отговори – така ще ги поставите директно “в светлината на прожектора”.

Имайте предвид, че ако засегнете някого, това ще има заразителен ефект. Другите ще приемат, че е възможно да се случи и на тях и ще се стремят да избегнат такива ситуации.

Тези 10 съвета могат да ви помогнат да избегнете увисналите въпроси, но не са гаранция. Задаването на въпроси е изкуство, което изисква практика и обратна връзка.

Споделете и вашите съвети в задаването на въпроси, които да ангажират аудиторията в частта за коментари.

Други статии от Оливия Мичъл:

Къде да стоим докато презентираме?


Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.20 / гласували: 5)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл