Как да превърнем информацията в учене?

През практиката си съм била поставена пред предизвикателството да провеждам обучения, в които е било необходимо да се предаде голямо количество информация и участниците да бъдат в състояние да я възпроизведат коректно. Тези ситуации ме накараха да се замисля как да направя информацията лесна за преглъщане, а обучението – интересно и щадящо за енергията на участниците.

Преди да се заема с дизайна на обучението си задавам въпроса: Какво е абсолютно задължително да дойде от мен като информация? Тук поставям всичко онова, което няма как да бъде намерено или извлечено от участниците и поради тази причина е важно да бъде представено от водещия, за да се гарантира качеството на обучението.

След което обръщам вниманието си към темите и елементите, които не е задължително да бъдат поднесени от водещия и си задавам въпроси от типа:


Бих искала да ви предложа някои идеи как информацията може да бъде превърната в активно учене, което да подпомогне участниците във възприемането и усвояването й.

Извънкласно четене

Част от информацията може да бъде изнесена извън самото обучение под формата на самоподготовка. Понеже този подход крие риска тя да не бъде прочетена, е добре да бъде подкрепен с преглед по време на обучението.

  • Изпратете кратка статия в рамките на не повече от 2-3 страници и списък с въпроси по нея, чиито отговори да бъдат донесени в деня на обучението. Предупредете участниците, че прегледа на тези въпроси ще бъде част от първата утринна сесия след въведението в темата.
  • Поставете задача, свързана със съдържанието на информацията, която бихте желали да прочетат. Нека задачата да не бъде натоварваща, но все пак да изисква ангажимент от участниците. Започнете обучението с преглед на тази задача. Подсигурете връзка между характера на задачата и обучението, ако участниците са възрастни, понеже те се различават от децата в процеса си на учене по това, че у тях е постоянно жив въпроса “Това как ме касае? Каква е ползата от това?”.
  • Помолете участниците да подготвят списък с въпроси, които са възникнали у тях във връзка с темата на обучението и направете преглед в началото.
  • Изпратете информация и поставете на всеки участник задача да се подготви предварително по различен въпрос от темата. По време на обучението определете моменти, в които всеки участник да направи кратка презентация по въпроса, за който се е подготвил. Важно е темата да бъде кратка и да предполага да бъде представена в рамките на не повече от няколко минути. Презентацията на всеки участник е добре да бъде подкрепена и от водещия. Например можете да направете дискусия за допълнително изясняване и обогатяване на разбирането на останалите участници.

Търсене на съкровище

Раздробете част от информацията на елементи и ги скрийте на различни места в залата. Например бихте могли да разрежете съдържанието на абзаци, да поставите всеки абзац в отделен плик и да скриете пликовете под столовете на участниците. В съответния момент от обучението, помолете участниците да надникнат под стола си и след това със съвместни усилия да сглобят пъзела. Това ще подтикне обучаемите да не само да прочетат написаното в техния абзац за себе си и за останалите, но и да отделят малко време да разрешат главоблъсканицата кой параграф след кой е. При подобна активност е важно да не подценявате интелигентността на участниците като подготвите прекалено лесен за разгадаване пъзел, който няма да провокира интереса и усърдието им.

Организирайте пресконференция.

Изберете 3-4 от участниците и им раздайте материали с различно съдържание. Дайте им време за подготовка, в което да ги прочетат и да изведат ключовото за себе си. В същото време възложете на останалите участници да се вживеят в ролята на журналисти, които да подготвят въпроси по темите, по които се подготвят колегите им. След като времето за подготовка изтече, всеки от няколкото подготвили се върху материалите излиза пред всички и журналистите започват да задават въпросите си, а той се старае да дава компетентни експертни отговори. Бъдете подготвени, че тази активност може да заеме около час от времето на обучението и не я планирайте, ако не сте сигурни, че можете да го отделите.

Разходка в галерията.

Подгответе предварително постери с части от информация. Разлепете ги на различни места в залата. Подканете участниците да се разходят и да се запознаят със съдържанието им. Бихте могли на следващия етап да проведете дискусия върху прочетеното или да разделите участниците в малки групи да дадете задача на всяка група да направи кратка презентация за различен “експонат” от галерията.

Изследователска дейност.

Този подход е много подходящ, ако имате обучение от няколко дни. След края на един от тренинг дните, поставете задача за “домашно” да потърсят допълнителни материали в интернет, книги, списания и др. по теми, свързани с обучението, като предоставите възможност за избор. Започнете следващия ден с преглед на откритията на участниците. Някои от тях могат да бъдат истински перли!


Надявам се да откриете сред тези идеи такива, които бихте искали да изпробвате. Надявам се също така да ги изпробвате наистина и да имате възможност да наблюдавате оживлението, което обзема хората, когато впрягат активно интелекта си в учене, и лекотата, с която усвояват дори тежки и сухи материи.

снимка: sxh.hu, Piotr Lewandowski

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 2)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл