Обратната връзка в поведенчески обучения

Ако хората учеха единствено от собствения си опит, то определено по-възрастните ще бъдат по-опитни по отношение на взаимоотношенията и поведението, от колкото по-младите. В реалността, обаче, много по-важно е, как човек използва своя опит, от колкото натрупаният опит, сам по себе си. Всеки индивид се учи да развива модели на поведение, когато бива напътстван от ясна и точна обратна връзка относно ефективността и уместността на техните действия. В едно обучение обратната връзка може да бъде от различни източници, включително и другите членове на групата, фасилитаторите, странични наблюдатели, различни тестове, възпроизвеждане на аудио и видео записи, или степен на справяне с дадена задача.

За да има въздействие, обратната връзка трябва да е обоснована на солидна информация и да бъде свързана с определено събитие или действие. Обратната връзка може да бъде още по-полезна, когато е свързана със конкретна ситуация или поведение, което може да бъде променено или модифицирано. Много по-лесно е да се промени това, което някой прави, отколкото това, което е . Например обратна връзка от типа: “Ти си много враждебен и трябва да се промениш“, не е полезна толкова, колкото “Когато говориш с мен, ако си по-малко груб и заядлив, бих могъл да работя по-добре с теб.”, а още по-добре е, ако се каже: “Когато ме прекъсваш по този начин, аз се чувствам обезсърчен и това ме изнервя.”

Обратната връзка може да бъде омаловажена, когато мотивите зад нея са негативни, независимо дали това е при подателя или получателя. Например, ако използвате обратната връзка, за да накажете някого или за да покажете превъзходство пред някой.

Ето няколко основни напътствия за даване на обратна връзка:

  • Обратната връзка трябва да бъде конкретна и обективна. Тя трябва да описва поведение, което може да бъде наблюдавано, а думите да бъдат цитирани точно.
  • Не трябва да бъде оценка, да бъде осъдителна, да извежда заключение или да се преписва на чувства и други мотиви.
  • Трябва да бъде давана само за поведения, които могат да бъдат променени.
  • Трябва да показва, как това поведение се отразява на човека, който дава обратната връзка.
  • Получателят трябва да има желание за получаване на обратна връзка. Да си я поиска.

Точността и валидността на обратната връзка може да бъде проверена в групата. Получателите на обратна връзка, могат да бъдат помолени, да опишат със собствени думи това, което са чули от вас или другите и това да бъде потвърдено. Групата също може да участва в даването на обратна връзка, към някой от участниците.

Помнете, че нейната цел е да помогне за решаването на проблеми, а не за изграждането на нови такива. Фасилитаторът може да подкрепи процеса, предлагайки алтернативни или нови поведения и подкрепяйки позитивните желания и опити за промяна.

Необходимо е в групата да има изградено доверие между участниците, за да може всеки да говори открито за собствени идеи, мисли, чувства. Такава позитивна среда предразполага участниците да споделят открито за себе си и да разкриват свое поведение. Средата трябва да ги насърчава да бъдат себе си, без значение дали е правилно или грешно, ефективно или неефективно. Участниците не трябва да имат усещането, че рискуват принадлежността си към тази група или че може да бъдат отхвърлени от другите. Това определено не означава, че конфликтите, гнева или различията трябва да бъдат избягвани. Даже напротив, подобни емоции са много по-приемливи, когато е изградена подкрепяща атмосфера.


Източник:
The Pfeiffer Library Volume 25, 3rd EditionХаресва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Все още няма гласове)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл