Знаете ли как да учите?

Учим основно образование 8 години, после още 4 или 5 средно, и след това още 4 висше и още някоя друга година за магистратура или друго висше… Започваме работа и разбираме, че се налага да учим още много неща. Очевидно процеса на учене заема много голяма и важна част то целия ни живот. А учили ли сте се как да се учите?

Ученето се е превърнало в такава степен неосъзнат процес за нас, че едва ли сте си давали сметка за това как учите и дали има начини и възможност да се научите да учите по-ефективно.
Ако вече сте си задали и отговорили на въпроса: “Защо ми е да уча по-ефективно?“, то този материал може да ви бъде от голяма полза.

Пътят към по-ефективно учене преминава през познанието – познанието за себе си; познанието за възможностите си за учене; процесите, които успешно си използвал в миналото; твоят интерес и знания относно предмета и материята, която искаш да учиш.

Може да ти е по-лесно да учиш по физика, отколкото да се научиш да играеш тенис, или обратно. Във всеки случай, осъзнаване на ученето е процес, който преминава през няколко основни стъпки.

Четирите стъпки в учене за ученето:
/Започнете, като си разпечатате следните въпроси. Дайте си достатъчно време да им отговорите и да съставите своя стратегия на учене./

Започнете с миналото

Какъв е бил опита ви в това, как учите:

  • Обичахте ли да четете, да намирате решения на проблеми, да запаметявате, да преразказвате и интерпретирате, да разказвате пред група?
  • Знаехте ли как да обобщавате?
  • Знаехте ли как да формулирате и задавате въпроси по темата, която изучавате?
  • Набавяхте ли си информация от различни източници?
  • Обичахте ли тишината или предпочитахте да учите в групи?
  • Предпочитахте да си правите по-често почивка или предпочитахте да учите по-продължително време?

Какви са били вашите навици в процеса на учене? Променили ли са се по някакъв начин? Кои работеха най-добре и кои, не чак толкова?

Как ви беше най-лесно да покажете какво сте научили – писмено, чрез тест, представяне на проект или есе, устно?

Преминете в настоящето

Колко съм заинтересуван от това, което уча в момента?
Колко време искам да отделя в изучаването на това?
Кое е това, което ми отвлича вниманието?

Имам ли нужните обстоятелства, за да уча успешно?
Какво мога да променя и кое е извън моя контрол?
Мога ли да променя по някакъв начин условията, за да уча по-добре?

Какво влияе върху мотивацията ми да науча това?

Имам ли план на учене? В плана си взел ли съм предвид предишния ми опит и стила ми на учене?

Обърнете внимание на процеса и темата

Какво е заглавието и главната тема?
Кои са ключовите думи, които изскачат моментално?
Ясни ли са ми всички?

Какво вече знам по тази тема?
Знам ли други сходни теми?

Какви видове ресурси и източници на информация могат да ми помогнат?
Ще разчитам ли само на един източник на информация /примерно само от учебника/?
Има ли нужда да потърся допълнителни източници?

Докато уча, питам ли се дали разбирам това, което уча?
Трябва ли да продължа по-бързо или да забавя темпото?
Ако нещо не ми е ясно, задавам ли си въпроса: Защо?

Спирам ли, за да направя обобщение?
Спирам ли, за да намеря логическите връзки?
Спирам ли, за да оценя съдържанието – дали съм съгласен или не?

Имам ли нужда от време да преосмисля прочетеното и да се върна обратно по-късно?
Имам ли нужда да дискутирам темата с други, които я учат, за да осмисля съдържанието по-лесно?
Имам ли нужда да се обърна към някого за подкрепа, като учител, наставник или друг експерт по темата?

Изградете обобщение

Какво направих и беше успешно?
Какво мога да направя по-добре?
Плана ми за учене беше ли съобразен с моите силни и слаби страни?

Избрах ли подходящите условия за учене?
Бях ли концентриран, фокусиран и спазвах ли самодисциплина?

Процеса ми на учене доведе ли до успех?
Отпразнувах ли своя успех?

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.82 / гласували: 11)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл