Обученията в България – статистика, анализи, анкети

stockxpertcom_id164306

редлагането на обучения в България, като продукти и услуги, е сравнително нов тип бизнес, който все още се развива и набира популярност. Фирми и организации, които предлагат подобен род услуги съществуват повече от 10-15 години на българския пазар, но самото търсене и предлагане все още търпи сериозно развитие. За това сочат и данни от доклада на Европейската статистическа служба за 2008 година:

  1. България е на предпоследно място в ЕС по фирмено обучение.
  2. Едва 29% от фирмите в България са организирали обучения за служителите си, докато средният процент за ЕС е 60 на сто. С най-добри показатели е Великобритания, където цели 90% от частните предприятия провеждат обучения.
  3. Страната ни е и на предпоследно място по специално участващите в обучения служители като едва 15% от персонала на българските компании са посещавали курсове. Средно за ЕС делът е 33 % като най-висок този показател е в скандинавските страни и по –специално Швеция и Дания.
  4. На 25-то място сред 27-те страни членки на ЕС сме и според разходите, които предприятията отделят за обучение спрямо общите разходи за труд и работна заплата.
  5. Най-активни в обучението на служителите у нас са големите фирми с персонал над 250 човека (около 23%), за предприятията с персонал от 50 до 250 души процентът е 12 на сто, а за тези между 10 и 50 – 6 на стo.
  6. Близо 80% от наблюдаваните български фирми дори нямат бюджет за обучение.

Цитираните данни са взети от статия на Даниел Панчев в FrogNews.bg – “За някои реалности пред обучението на човешките ресурси в България

Колегите от NovaVizia.com определиха тези данни, като трагични.
В сравнение с положението в останалите европейски държави, положението на фирмените обучения в България наистина може да се определи като такова, особено ако се вземе под внимание 6та точка.

По мои наблюдения причините за това са от една страна, че все още много фирми не са наясно с бъдещите ползи за развитието им от една добре изградена политика за обучение на персонала си. Множеството фирми, предимно от малък и среден бизнес, още не са достигнали необходимо ниво на израстване, в което да усетят нуждата от обучение и развитие и на този етап фокуса им е предимно върху бързи печалби.
От друга страна седи и самото недоверие към обучителните фирми и съмнението, дали парите за едно обучение ще се окажат добра инвестиция или хвърлени на вятъра.

Вижте една видео анкета на Human Capital, проведена в Бизнес Парк София: Били ли сте на тренинг или обучение? Как оценявате ефекта от тях?

Какви са очакванията за развитието на фирмените обучения през 2009 година? Дали компаниите ще запазят бюджетите си за обучения? Кои ще бъдат най-търсените обучения? Как ще се отрази икономическата ситуация върху провеждането на обучения?

Въпроси, на които Human Capital потърсиха отговор сред мениджъри на обучителни фирми и организации и HR мениджъри на водещи компании от различни бизнес сектори.

Голяма част от запитаните HR мениджъри отговарят, че няма големи разлики в планирания бюджет в сравнение с миналогодишния. Оценяват ползите от обучение за положителни и важни за цялостното развитие на организацията и поради тази причина ще продължат да инвестират.
По отношение търсенето на обучения, запитаните обучителни организации отговарят, че не очакват спад, дори някои твърдят, че вече са отбелязали ръст в сравнение с миналата година.

Ето и самите анкети:

Причината за тези оптимистични данни се изразява в желанието на компаниите да инвестират все повече в надеждните им и ключови служители. Много от компаниите залагат на добре изготвени планове за обучение и развитие, които вече са заложени и интегрирани в стратегическото планиране за развитие на цялата организация.
По време на криза се търсят повече начини за повишаване на ефективността и оптимизиране на процесите. Това се постига чрез компетентни и добре обучени служители. За това бюджетите на някои компании за обучения са завишени в сравнение с миналогодишните, а други предпочитат да съкратят разходи за кетъринг, наем зали, командировъчни, от колкото да намалят бюджета за обучение.

Сред най-търсените обучения се нареждат теми в областите на Мениджмънт, Мотивация, Търговски умения, Продажби, Обслужване на клиенти, Управление на ресурси, Управление на промяна. Самите теми също търпят промени и от по-общи, започват да се търсят все по-конкретни теми насочени върху определена нужда. Компаниите желаят все повече обученията да са съобразени с тяхната организация и начин на работа, като се използват реални казуси и добри практики.

Вижте и анкетите по тази тема:


Цената, която компаниите заплащат за един обучаващ се техен служител е доста различна и се затрудняват да дадат осреднен отговор. Основната причина за това е различното ниво на експертност и продължителността на обучението. Може да се каже, че диапазона варира от около 300лв. до няколко хиляди, за един служител. Компаниите нямат намерение да променят съществено или да увеличават тези разходи, а ще се насочат към тяхното оптимизиране.

Повечето компании посочват, че ще оптимизират и плановете си за обучения, като наблегнат предимно върху вътрешно фирмените си обучения.

Независимо от развитието в човешките ресурси на една компания, дали ще наеме нови служители или ще има съкращения, изграждането на екипната ефективност винаги е необходимо, още повече във времена, в които се търси повишаване на ефективността. От дейности насочени към изграждане на екипи (Teambuilding) има смисъл, когато те са системни и се провеждат на определен период от време, а не инцидентни. Поради тези причини обучителните организации не очакват спад в търсенето на тази услуга, а запитаните компании твърдят, че нямат намерение да намалят този род активности. По-скоро биха спестили разходи от еднократни случвния и “нападения на бар/ресторант “.

С цел съкращаване на разходите и повишаване на ефективността се очаква и развитие в областта на e-Learning и дистанционни форми на обучение, както и на индивидуалния коучинг.


Вижте и другите въпроси по темата за обучения, които зададоха Human Capital и как им отговориха различните мениджъри:

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.75 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл