Обратната връзка: Убийство или Окриление?

10871a

Преди известно време реших да започна да тренирам в един отбор. В началото бях много запалена, че ще науча нови неща и ще развия нови умения и нямах търпение да дойде денят за следващата тренировка. Но постепенно усещането ми започна да търпи драматична промяна. Започнах да се тревожа преди да отида, да изпитвам притеснение докато опитвам да науча заплетените нови физически движения и дори наскоро ми се прииска да се поскатая от една тренировка. Това ме накара да се замисля как стана така, че нещо, което обичам и което жадувах да изуча до съвършенство, започна да ми носи болка, разочарование и подмолно да подкопава самочувствието ми?

Един ден завъртях лентата назад, търсейки какво ме демотивира и какво все още ме държи и за голяма моя изненада пред очите ми започнаха да изплуват спомени за начините, по които получавах обратна връзка в този процес на учене.

Когато усвояваме ново умение обратната връзка до голяма степен има определящ ефект за скоростта, с която напредваме и за нивото на мотивацията ни. Тя влияе на това колко дълго ще полагаме усилия, дали ще се откажем или ще продължим, дали ще изпитваме удоволствие или ще преживяваме разочарование.

Обратната връзка в процеса на учене има поне 3 цели:

  • да развие ново поведение
  • да поддържа старо успешно поведение
  • да промени старо неефективно поведение

И за трите цели се предполага учещия да има желание (Искам да науча, развия това умение) и ресурс (Мога да науча, развия това умение). Ако желанието на учещия намалее или вярата му, че може да се справи отслабне, тогава и усилията, които полага в процеса на учене ще станат по-вяли.

Ролята на обучаващия, освен да предава умението, е също така да поддържа желанието живо и да вдъхва вяра, че учещия може да се справи, което обикновено правим и чрез обратната връзка.

Нека да разгледаме от какво се състои всъщност обратната връзка.

От една страна имаме послание, свързано със справянето и несправянето, но от друга страна имаме и връзката между даващия обратна връзка и учещия. В ролята си на обучители ние не само казваме как се справя учещия, но и оставяме у него и впечатление за нашето лично мнение за него.

Посланието съдържа наблюдения за поведението и се опира на конкретни факти. Но без мнението това са само данни, които не съдържат никаква мотивация или личен смисъл.

Мнението съдържа личен коментар, отразяващ какво наблюдаващия харесва в това поведение. Когато споделяме мнение, винаги се предполага да конкретизираме кое поведение ни е допаднало.

Посланието дава информация за справянето, а мнението изгражда връзката между учещия и обучаващия.

Така се получава следното:

Наблюдавах, че…
Това, което ми хареса, беше…

Често в процеса на даване на обратна връзка фокуса е много повече върху формулировката й, отколкото върху връзката.

Посланието за справяне или несправяне е онази част, за която има изписани много редове. Същестуват множество модели как да формулираме обратната връзка, която даваме, но нашето лично мнение и отношение към учещия прозира независимо от формулировката, която ще изберем и често има по-силно въздействие върху него.

Помислете за момент колко пъти в живота си се учили формално или неформално заради учителя или човека, който ви предава умението или знанието? Обучаващият в очите на учещия е и този, от който търси одобрение и признание. Учещия се обръща към своя обучител не само за насоки за нещата, които учи, но и за да чуе от него, че той вярва в него и вижда напредъка му.

Препоръчваме ви: From Coach to Awakener

Качеството на връзката, която създаваме с хората, които обучаваме е също толкова значима, колкото и обучителната ни система. Ако имаме връзка изпълнена с доверие и приемане, ще бъде по-безболезнено, дори ако се налага да формулираме много тежко послание.

Доста мислих за моя личен процес на учене по време на тренировките открих за себе си, че отслабването на желанието и вярата ми е резултат от мнението, което аз преживявам, че треньора има за моя напредък. Това са субективни преживявания, за които рядко имаме твърди факти. Но извода, който преоткрих за себе си беше, че всяка обратна връзка може да гради или руши връзката между учителя и ученика, а всяко съобщение може да стимулира или да отслабва желанието на ученика да учи. Ако за нас като обучители е ценно да вдъхновяваме и стимулираме развитието на хората, тогава е нужно не само да бъдем обективни и безпристрастни наблюдатели, но също така и да сме субективни и подкрепящи съратници в процеса на учене.

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл