Как да мотивираме обучаемите?

Искам да ви представя един много полезен модел за мотивация, който може да се използва, когато планирате и конструирате следващото си обучение, тренинг, урок, лекция, презентация… Моделът е съставен от Джон Келър и се нарича ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction). Преведен на български, може би ще бъде ВПУУ – Внимание, Приложимост, Увереност, Удовлетвореност. Това са и четирите стъпки, чрез които може да се повиши и задържи мотивацията.

Ето няколко насоки за всяка една от тях:

1. Внимание

Според Келър, вниманието може да бъде привлечено по два начина: възбуждане на възприемчивостта – използва се изненада и неяснота, за да се привлече интереса; повишаване на любопитството – използва различни предизвикателни въпроси, главоблъсканици, решаване на проблем.

Методи за привличане на вниманието:

 • Активно участие – използвайте различни интерактивни занимания, ролеви игри или други методи, за да включите обучаемите в предмета на изучаване.
 • Разнообразие – за да покриете различията в стиловете на учене и да предоставите възможност за изява на всеки обучаем използвайте различни методи за предоставяне на новата материя. Примерно използване на видеоматериали, къси презентации, дискусии в малки групи.
 • Хумор – може да привлечете интереса, като разведрите обстановката с малко хумор. Но не твърде много, защото ще бъде разсейващ.
 • Противоречивост и Конфликт – играйте “Адвокат на Дявола”, като използвате изявления, които са точно обратното на досегашния опит на обучаемите.
 • Конкретни примери – използвайте визуални материали, конкретни истории или биографична информация. Споделете собствен опит или предоставете реални казуси по темата.
 • Изследване – задайте конкретни въпроси или проблем, на които обучаемите да търсят решение. Може да използвате и различни активности от тип брейнсторминг.


2. Приложимост

Това означава да покажете, какво е приложението на нещата, които се учат или връзката им с друго, което са изучавали или им е познато. За да постигнете това, използвайте примери и език, които са познати на обучаемите.
Келър предлага шест стратегии, които може да използвате:

 • Опитност – кажете или покажете на обучаемите, как ще могат да използват и приложат на практика това, което са научили, като използват досегашните си умения. Най-добре учим, когато надграждаме това, което вече знаем и умеем.
 • Сегашна Стойност – обучаемите се интересуват от това, с какво ще им бъде полезно и ценно това ново знание или умение. Каква им е ползата от него?
 • Бъдеща Стойност – Каква ще ми бъде ползата от това и за в бъдеще? Струва ли си, въобще, да го уча и да се тормозя с това?
 • Съответствие на нуждите – възползвайте се от потребностите за постижение, поемане на риск, придобиване на сила и влияние, като покажете на обучаемите как биха задоволили тези потребности, чрез новите знания и умения.
 • Моделиране – преди всичко, бъдете модел, бъдете пример за нещата, които преподавате и показвате. Други стратегии, които може да използвате са: да поканите гост лектор, използване на видео, напреднали обучаеми да помагат на другите.
 • Избор – предоставете на обучаемите възможност да използват различни методи и стратегии в тяхната самостоятелна работа, или ги оставете сами да изберат, как ще се организират.


3. Увереност

 • Помогнете на обучаемите да видят собствените си възможности за успех. Ако те усетят, че не могат да достигнат определено ниво или пък, че положените усилия и време са твърде много, тяхната мотивация ще спадне.
 • Поставяйте цели и предварителни изисквания – предоставете възможността на обучаемите да си правят самооценка, като им поставите определени изисквания, които е нужно да покрият и критерии за оценка.
 • Отгледайте обучаемите – направете така, че обучаемите да напредват с малки стъпки през процеса на обучение.
 • Обратна връзка – предоставяйте обратна връзка, подкрепяйте и поощрявайте желанията за успех и постижение.
 • Контрол – нужно е обучаемите да имат усещането, че техния процес на учене е под контрол. Те трябва да вярват, че техния успех е директен резултат от времето и усилията, които са положили.


4. Удовлетвореност

 • Ученето трябва да бъде възнаграждаващо или да има задоволство от него. Независимо дали това е породено от усещането за успех, награда или похвала за нещо постигнато или нещо по-забавно.
 • Направете така, че обучаемите да усетят полезността на новопридобитите знания и умения, като им предоставите възможност да ги изпитат в реални условия.
 • Предоставяйте обратна връзка и подкрепа. Когато обучаемите ценят постигнатите резултати, те ще имат по-голяма мотивация за учене. Удовлетвореността се базира на мотивацията, която може да бъде вътрешна и външна.
 • Не се отнасяйте със снизхождение към обучаемия, като предлагате прекалено големи награди за лесни задачи.

Допълнително по темата може да на официалната страница на ARCS модела: http://www.arcsmodel.com

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.60 / гласували: 5)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл