Технология на Отвореното Пространство

Технологията на Отвореното Пространство е метод за изработване на решения, който включва потенциала на всички участници, давайки им възможност да работят по теми и проблеми, към които имат жив интерес.

Предоставяйки висока степен на автономност, този метод прехвърля отговорността за резултата в ръцете на участниците. Те имат възможност да се движат от една група към друга, когато те преценят и така могат да участват в повече от една дискусия. Доброволното участие повишава ангажираността на хората, а свободния регламент им дава възможност и да се забавляват докато търсят решение на темите, които искрено ги вълнуват.

Процес

Въведение:
провежда се от фасилитатора, който има за задача да постави регламента на процеса, да генерира доверие в технологията и да въведе принципите и правилата на работа.

Принципи:

  • Когато и да започнем, сме навреме. Участниците започват работа, когато се чувстват готови да започнат.
  • Който и да дойде, е правилният човек. Важно е качеството на взаимодействието между тези, които са избрали да се присъединят.
  • Каквото и да стане, то е ок. Фасилитаторът ще има минимална намеса в процеса на работа на групите.
  • Когато приключите, сте приключили. Ако една група свърши с работата си преди другите, се разпуска.


Правила:
Единственото правило е това на “двата крака” или с други думи правилото на личната инициатива. Участието в групите е доброволно. Само самите участници са отговорни за това как оползотворяват времето си заедно.


Откриване на пазара:

Пазарът е “мястото”, където участниците генерират идеи за дискусия. Аналогията идва от това, че на пазара хората обменят стоки, както и идеи. На участниците се раздават post-it notes и фасилитаторът ги поканва да идентифицират идеи, трудности, проблеми или възможностите, които виждат във връзка с основната тема на уъркшопа. Една идея се записва на едно листче като всеки отбелязва и името си. След като приключат с нахвърлянето на идеи, фасилитаторът подканва всеки да сподели по една идея и да я постави на предварително подготвена стена за идеи.

Стената за идеи:

След като всички приключат с поставянето на идеите си, фасилитаторът модерира подреждането им в тематични групи. Когато тематичните групи се обособят, всеки избира към коя група да се присъедини.

* Възможно е да има теми, които са на сходни теми, но препоръчвам ви да не ги обединявате, за да избегнете прекалено големи групи поради тяхната по-ниска ефективност.

Работа в тематични групи:

Всяка група избира как де оползотвори времето си и по какъв начин да се самоорганизира.

Бюлетин:

След като приключи, всяка група е необходимо да публикува резултатите от работата си. Препоръчително е те да включват конкретни предложения и идеи за реализацията им.

План за действие:

Ако има нужда от по детайлно планиране, фасилитаторът може да съдейства на групите да превърнат идеите в проект. Ако има проекти, които се допълват, взаимнозависят или следват един от друг, ще бъде добре да се подготви общ план за действие, така че да се стиковат.

Финалната реч:

В края на уъркшопа, когато всички групи са завършили проектите си, те представят резултатите си пред цялата група. За тази цел може да се използва “скиптър”, като който държи скиптъра, той говори. Няма ограничение за времето на изказванията. Тук е моментът участниците да споделят и личното си преживяване от уъркшопа, ако това е ценно за тях.


Логистика

Размер на групата: 5 – 500 души
Продължителност: минимум 1 ден
Помещение: широка зала, която да позолява работа в множество малки групи, без те да си пречат или няколко отделни помещения;
Материали: обилно количество хартия за флипчарт, маркери и post-it notes.


За автора

Авторът на тази технология, Хрисън Оуен, я разработва през 1992г. Той търси начин да даде възможност на хората да се фокусират директно върху онези теми, проблеми или области за развитие, които ги вълнуват и засягат в най-голяма степен. Процесът наподобява свободната обстановка на кафе паузите, където хората се присъединяват свободно към групите и се отдалечават със същата лекота, когато изгубят интерес към темата.

За допълнително информация: OpenSpaceWorld.org

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.25 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл