Интегрирането на системи за управеление на таланта сред топ приоритетите за 2009 година.

http://www.sxc.hu/photo/731545Softscape е световен лидер в предлагането на софтуерни решения в областта на управлението на хора и персонал. За четвърти път те публикуват резултати от статистическо проучване в областта на човешките ресурси, което провеждат в глобален мащаб. Проучването за 2009 година разкрива, че 3 от 4 компании считат от съществено значение интегрирането на системи за Управление на Таланта.

Авторите на доклада намират ирония в това, че в условията на световна икономическа криза, когато се съкращава много персонал, стратегиите за Управление на Таланта (talent management или още human capital management – HCM) са сред топ приоритетите на компаниите. Според проучването 74% от организациите и 83% от големите корпорации считат, че интегрирането на системи за управление на таланта е от критическо значение за тяхното развитие.


Съкращения, сливания на компании, разширения, ограничения в работната ръка – това са неща, които винаги оказват влияние в Управлението на Човешките Ресурси. И все пак, дори в условията на криза, Мениджърите на Човешки Ресурси търсят начини за подобрение и усъвършенстване на системите си за управление и задържане на таланти, за да бъдат по-подготвени за предстоящите предизвикателства. Ето и най-големите предизвикателства, подредени по приоритет, които са споделили проучваните организации:

  1. Наемане на обучени и можещи хора и попълване на ключови позиции.
  2. Подобряване и усъвършентсване на лидерски програми.
  3. Въвличане и мотивиране на персонала.
  4. Откриване и запазване на хората с високо представяне.
  5. Изграждане на култура, ориентирана към представянето.

Според доклада целта на всяка компания, в управлението на човешките ресурси, трябва да е насочена към подобряване на ефективността на работната сила, с оглед повишаване на продуктивността на организацията, независимо от непрекъснато-променящата се икономическа среда. Ключа към постигане на тази цел е в наемане, развитие, въвличане, задържане на високо ефективни хора.

За изготвянето на това проучване са интервюирани повече от 200 лидери в областта на Управлението на Човешките Ресурси от цял свят, чрез интернет базирано изследване в края на 2008 година. Изследването е било разпространено сред компании от различни индустрии (повече от 20). 54% от компаниите, взели участие в проучването са с над 5,000 служителя. Останалите компании са от малка и средна големина с персонал между 100 – 5,000. Повече от 60% от проучените организации имат представителства в две и повече страни, останалите 40% разпростират своя бизнес в повече от шест държави. Участниците в проучването са отговаряли на различни въпроси свързани със стратегиите им по отношение на управлението на човешките ресурси и управление на таланта, както касаещи и различни инициативи, предизвикателства и цели.

Може да изтеглите пълния доклад от проучването от тук:
2009 State of Global Talent Management

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 1)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл