Мотивационни стратегии за обучаеми зависими от обучителя

Преди няколко дни пуснах една статия за Модел на самостоятелност в ученето на Жералд Гроу. В нея се говори за няколко нива на самостоятелност, през които минават обучаемите и какви са подходящите мотивационни стратегии за всяко едно ниво.

Може да прочетете статията в оригинал на следния адрес:
http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/SSDLIndex.html

В този пост ви предоставям превод от Ана Вълева.

 

Ниво1: Зависими обучаеми

Зависимите обучавани се нуждаят от авторитет – някой, който да им дава външни насоки или инструкции какво, как и кога да правят. За тях ученето е центрирано върху обучаващия. Те или възприемат обучаващия като експерт, който знае всичко, което обучаваните, трябва да направят във всяка една ситуация или преминават през обучението като учат само, когато някой ги кара да учат. Някои от обучаваните са зависими само в някои сфери, а други във всички ситуации на обучение.

Има два подходящи начина за работа с обучавани от ниво 1 – чрез трениране и чрез прозрение. Обучаващият играе ролята на Авторитет или Треньор.

За да използвате треньорския подход, преди всичко трябва да изградите авторитет и доверие. На това ниво обучаващият е експерт, чието знание следва да е истинско. Зависимите обучавани откликват най-добре на ясно формулирани директни подходи към материята. Необходимо е да се поставят крайно ясни цели и да се използват техники, които водят директно към постигането им. Обучаваните на това ниво се нуждаят обучаващият да им задава посока. Те имат нужда от строгост в поставянето на задачите и точни крайни срокове. Даването на избор не е препоръчително. Инструкциите не трябва да са безлични, но фокуса следва да бъде върху предмета, а не върху обучаваните. Поддържайте комуникацията еднопосочна и давайте незабавна и безпристрастна, свързана със задачите обратна връзка.

Обучаваните на ниво 1 имат нужда да създадете за тях условия за успех и да бъдат награждавани за постигнатото.

Зависимите обучавани имат предубеждението относно ученето, че обучаващият е отговорен да мотивира и развива обучаваните. Те считат за себе си, че имат ниска мотивация и още по-ниска способност да изпълнят задачата.

 

Мотивационни стратегии

Организираност:

 • създайте подходяща среда за обучението, която е добре организирана и подредена
 • поставете добре изяснени и формулирани цели на обучението в инструкционните материали
 • започвайте, провеждайте и завършвайте учебните активности атрактивно и ясно. Определете ясно, това което трябва да се направи, кога, къде и как. Започвайте урока с кратко представяне на целите.
 • подсигурете затвърждаващо събитие за позитивно завършване на значимите части от обучението

 

Създайте ентусиазъм:

 • създайте ентусиазъм, относно предмета, който преподавате
 • обявете изрично защо текущия материал е ценен, като разграничавате това от неговата ценност, във връзка с поставените цели от обучението в бъдещето
 • свързвайте обучаваните с други обучавани, които са по-ентусиазирани относно темата

 

Създайте чувство за успех, чрез преодолими предизвикателства:

 • направете първата среща с темата, колкото се може по-позитивна
 • наблюдавайте внимателно. Подсигурете успешно учене. Периодично проверявайте за това, което са научили учениците. През първите практически упражнения, напътствайте по-отблизо учениците.
 • За да окуражите желанието за развитие, осигурете възможности за постигане на цели, като рискът е внимателно предвиден.
 • Награждавайте постепенно повече нарастващите стъпки към по-големи цели.
 • Подгответе материалите, така че да има градация в нивото на трудност. Така че да има предизвикателство, което е по-силите на обучаваните.
 • Раздробете задачите на малки стъпки. Давайте подробни инструкции и обяснения.
 • Изрично обяснете, как спазването на инструкциите ще създаде в обучаваните интересни способности. Подкрепете това с примери от предишни обучения
 • Представете непознатото чрез познато. Използвайте аналогични случаи, познати на учениците от предишния им опит. Представяйте новия материал на малки части.
 • Давайте награди при успешен напредък или при постигане на задача. Оказвайте често подкрепа, на обучаван, който се запознава с нова задача. Давайте практически задачи и продължителна подкрепа по време на тяхното изпълнение. Давайте информация и полезна обратна връзка, която е приложима незабавно. Давайте често, систематична, положителна обратна връзка, подкрепа и корекции.
 • Когато е възможно, подскажете на обучавания как е възможно да приложи в ежедневието си, това което е научил.
 • Окуражавайте учениците
 • Обръщайте лично внимание на учениците
 • Намалете нещата в учебната среда, които водят до проваляне или страх. Избягвайте заплахите, когато става дума за изпълнение на някоя задача. Избягвайте зоркото надзираване (като противоположност на положителното внимание)
 • Награждавайте добре научените техники, усвояването сложни умения.

 

Правете уместни инструкции:

 • разберете какви са интересите на обучаваните и свържете инструкциите с тях
 • когато е уместно изберете съдържание, примери и проекти, които са свързани с психологическите нужди на обучаваните.
 • Покажете как инструкциите са свързани със дейностите на обучаваните в бъдеще
 • Помогнете на обучаваните да осъзнаят и да получат по-голяма яснота, защо учат това.

 

Окуражавайте участието:

 • направете така, че всеки от обучаваните да взима участие и да се чувства включен в учебния процес.
 • Осигурявайте често възможност на обучаваните за отговор
 • Задавайте въпроси, за да стимулирате интереса на обучаваните. Използвайте внимателно подбрани аналитични, синтезиращи, оценяващи въпроси и задачи, които да стимулират вземането на участие от обучаваните

 

Правете материала интересен:

 • предизвикайте учениците. Поставете дребни предизвикателства по време на инструктирането
 • използвайте несигурността и непредвидимостта, в степен, в която учениците се наслаждават и имат усещане за сигурност.
 • Използвайте хумор. Където е възможно, при пренасищането с информация може да използвате игра на думи.
 • Бъдете разнообразни в представянето си и когато задавате инструкции, използвайте различни нагледни материали.
 • Използвайте добре подбрани почивки и зареждащи игри
 • Когато е подходящо, помогнете на обучаваните директно да изпитат когнитовите концепции на психическо и физическо ниво.
 • Използвайте добре подбрани и на място истории, примери, аналогични случаи и метафори.
 • Използвайте вицове свързани със съдържанието, истории, биографични елементи.
 • Показвайте нагледно и използвайте графики и чертежи за важните моменти, идеи или връзки.

 

Създайте отговорност:

 • помогнете на учениците да припишат техния успех на техните възможности и положените от тяхна страна усилия
 • когато задачите в учебния процес съответстват на възможностите на обучаваните, помогнете им да разберат, че техните усилия и упорство могат да предотвратят провала им.
 • Подкрепете с примери, които показват взаимовръзката на по-големия успех с повече положени усилия и използвани възможности.
 • Утвърждавайте отговорността на учениците и всички техни значими действия, които допринасят за успешно завършване на задачите. Наблягайте крайните срокове.
 • Противопоставяйте се позитивно на всякакви погрешни убеждения, очаквания, допускания, които могат да подтикнат обучаваните към негативно отношение и поведение.

 

Публикуване на материали на учениците:

 • планирайте дейности, в които учениците да си споделят и публично да покажат своя работа или умения
Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 3)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл