Как да мотивираме обучаеми, които вече са заинтересувани от предмета? (модел на Жералд Гроу)


Ето че дойде време да ви представя и следващото ниво на самостоятелност в ученето по модела на Жералд Гроу. Ако желаете може да посетите личната страница на автора с описанието на модела: http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/SSDLIndex.html

Започнах тази поредица от статии с кратък материал и обяснение на модела, който може да прегледате отново тук. В цялостния модел на самостоятелност в ученето се описват четири нива на обучаемите, които преминават от зависими обучаеми към напълно самостоятелни в учебния процес. Описание на първото ниво обучаеми, какъв е удачният стил на обучаващия и какви мотивационни стратегии може да използва, може да четете на български тук.

Сега ви представям превод на следващото ниво от Ана Вълева.


НИВО 2: Обучавани – Интересуващи се

Обучаваните на ниво 2 са “налични”, те се интересуват или могат да бъдат заинтересувани. Те откликват на мотивационни техники. Склонни са да изпълняват поставените им задачи, ако виждат смисъл в тях. Те са уверени, но могат да напълно да пренебрегнат инструкцията. Те са онова, което много обучаващи познават като “добри ученици”.

Обучаваните на ниво 2 се занимават с предмета и учат, ако харесват обучаващия. Те откликват позитивно на лично отношение и на персонализирано взаимодействие.

Обучаващите на ниво 2 са носещи ентусиазъм, те мотивират обучаваните и ги зареждат с вълнение. Те убеждават, обясняват, “продават”, използвайки директивна, но силно подкрепяща техника, която усилва желанието и ентусиазма на обучаваните.

За да обучавате на това ниво, давайте ясни обяснения защо това умение е важно и по какъв начин задачата ще помогне то да бъде усвоено. Посочвайте конкретни резултати, които учите обучаваните да постигат. Мотивирайте и окуражавайте и така обучаваните от ниво 2 ще продължат да се развиват самостоятелно.

Понеже задачата на обучаващия на това ниво е да преведе обучаваните към по-голямо самоуправление, необходимо е той да създаде у тях базисни умения за поставяне на цели. Използвайте награди, но на етапи, така че чрез тях да изграждате вътрешна мотивация, а не външна. Изграждайте увереност докато изграждате умение. Съдействайте на обучаваните да започнат да разпознават своите различни личностни типове, стилове на учене и житейски ценности и цели. Поставяйте високи стандарти и мотивирайте обучаваните да ги достигнат.

Поддържайте двупосочна комуникация. Обучаващият обяснява задачите и убеждава обучаваните в значимостта и ценността им, а обучаваните дават отговор и израз на своите ценности. Обучаващият на ниво 2 свързва предмета на обучението с интересите на обучаваните.

Обучаващите на ниво 2, също са много директивни. Те възприемат обучаваните, или поне техните умове като суров материал, който трябва да бъде оформен или като нещо, което трябва да бъде обработено, за да добие по-конкретен вид.

Мотивационни стратегии

Общоприето допускане:

Обучаващият е отговорен да научи, да предаде или да вдъхнови обучаваните, така че да се самомотивират и да пожелаят да се включат в процес, който да повиши и подобри техните възможности. Предполага се, че обучаваните са убедени в това, че притежават някакви възможности, но имат нужда от помощ, за да придобият необходимите умения и да си запазят мотивацията”

Увеличете участието на учениците:

 • възможност за представяне, въведение, встъпление
 • смяна на взаимодействията обучаван-инструктор и обучаван-обучаван
 • използвайте игри, ролеви игри или симулации, които изискват участието на обучаваните
 • вмъквайте редовно активности за решаване на проблем
 • осигурете възможност на обучаваните да избират теми, проекти или задачи, които те самите биха имали интерес да изпълнят, към които проявяват любопитство или биха искали да изследват.
 • Подчертавайте приложението на наученото в ежедневния живот на обучаваните
 • Искайте от обучаваните да свържат това, което учат с техни бъдещи цели.
 • Когато е уместно изберете подходящо съдържание, примери и проекти, които са свързани с: любовта и потребностите на обучаваните от свързаност и принадлежност, с ценностите им.
 • Поканете бивши възпитаници на курса, които могат да бъдат гост-водещи.
 • Използвайте в учебната среда неща, с които да покажете на участниците, че те са приети и уважавани членове на групата.
 • За да задоволите нуждата от сближаване, създайте среда на доверие и възможности за не-рискови взаимодействия.

Култивирайте осъзнати стратегии за учене:

 • Противооставяйте се открито на лошото поведение от страна на участниците, дискутирайте как то може да се преобърне в положително поведение.
 • Направете целите на учебния процес максимално ясни. Задържайте вниманието върху проблема и помагайте на обучаваните да достигнат до стратегии, които биха им помогнали за неговото решаване – едновременно и в обучението и в поведението.
 • Обявете предварително ориентировъчното време, което е необходимо за учене и упражнения, за да се достигне задоволителен резултат.
 • Обяснете критериите, по които ще се оценява тяхното представяне. Искайте от обучаваните да се самооценяват при изпълнението на задача, като използват списъка от критерии за оценка.
 • Използвайте творчески похвати, за да подтикнете обучаваните да дават необикновени аналогии и асоциации със съдържанието.
 • Дайте пример, факт, който опровергава досегашния опит на обучаваните. Представете пример, който изглежда не илюстрира дадена обща представа.
 • Създайте вътрешен самоконтрол
 • Давайте по-малко помощ на обучаваните, които стават по-компетентни в дадена задача
 • Наблюдавайте отблизо, но давайте обратна връзка като искате от обучаваните сами да прегледат и оценят своята работа, насочвайки ги към подходящата информация при необходимост
 • По словесен начин подкрепяйте вътрешната гордост у обучаваните от постигането на дадена задача. Обсъдете с тях ролята на положените усилия в тяхната продуктивна работа.
 • Поощрявайте интересното изпълнение на задача чрез неочаквани, предварително необявени награди.
 • Насърчавайте обучаваните да се чувстват удовлетворени от успешно приключен проект или от това, че се приближават до неговото завършване.
 • Създайте възможност на обучаваните да използват новопридобито умение в реалността възможно най-скоро
 • Когато от учебния процес и от усвоените умения съществуват някакви естествени последствия, информирайте обучаваните, така че те да внимават повече за това.
 • Подскажете на обучаваните да си съставят план за изпълнението на даден проект. Насочете ги да опитат да направят това първоначално с някоя по-малка задача и после да опитат с по-продължителните.
 • Покажете на обучаваните как могат да разбият някой проблем на по-малки подцели. Създайте модел за това и дайте възможност на обучаваните да се упражняват
 • Когато възлагате на обучаваните задание, помогнете им да нахвърлят списък от стратегии за възможно изпълнение на проекта и им помогнете при анализирането на ефективността на тези стратегии.
 • Възнаграждавайте стремежа към по-високи цели.
 • Създайте възможност на обучаваните да се упражняват в поставянето на реални цели и да разработят и измислят стратегии, с които могат да достигнат до тези цели.
 • Използвайте методи, с които да измерите напредъка на обучаваните
 • Използвайте образни техники, с които да подпомогнете запаметяването на даден проблем или пък задачи, които са подходящи за знанията или уменията, на които се учат.
 • Дискутирайте с обучаваните ролята на усилията, които полагат в тяхната продуктивна работа
 • Постепенно намалете наградите и увеличете насърчаването. Отклонете обучаваните от стриктния перфекционизъм и ги насочете към отпразнуването на естественото постигане.

Подчертаване на подходящите неща:

 • обосновете се, когато давате задължителни задачи
Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 2)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл