Етап 3 от модела на Жералд Гроу за развитие на самостоятелност в ученето


Преди три седмици, реших да ви запозная с модела за развитие на самостоятелност в ученето на Жералд Гроу. В този модел са описани четири нива, или етапа, на развитие на обучаемите – от зависими до напълно самостоятелни в процеса на учене. Моделът дава описание на обучаемите на всеки един етап, както и каква е ролята на обучителя. Съществената част от материала са конкретните примери, които биха могли да бъдат използвани, в процеса на развитие и мотивиране на обучаемите.

Може да намерите пълно описание на английски на следния адрес:
http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/SSDLIndex.html


Публикуван превод в този блог до момента:
Модел на самостоятелност в ученето
НИВО1: Мотивационни стратегии за обучаеми зависими от обучителя
НИВО 2: Обучавани – Интересуващи се

А сега ви представям третото ниво, или етап в развитието на обучаемите. Ако до момента те са били напълно зависими от обучителя и той е трябвало да бъде авторитет за тях, преминали са през фаза на интерес и любопитсво към материята, сега вече може да се каже, че са въвлечени в процеса на учене.

/превод Ана Вълева/

НИВО3: Обучавани – Въвлечени

На това ниво обучаваните, имат знания и умения и те виждат себе си като участници в тяхното собствено обучение. Те са готови да изследват предмета с добър водач. Те дори биха изследвали нещо самостоятелно, но може би те ще имат нужда да се сдобият с по-задълбочена самооценка, да добият повече самоувереност, по-голямо чувство за посока и да увеличат способността си да работят с другите и да се учат от тях. Обучаваните на ниво 3, ще се чувстват обогатени, ако могат да научат повече за това как те учат, за да могат да се възползват съзнателно от стратегиите за учене. Като част от процеса на обособяване от другите, обучаваните на ниво 3 могат да изследват себе си, собствената си култура или общество, за да разберат как да отделят това, което чувстват от това, което би трябвало да чувстват това, което ценят от това, което би трябвало да ценят това, което те искат от това, което би трябвало да искат. Те могат да се научат да индефицират и ценят техните собствени преживявания в живота и индивидуалния опит на другите. Успешните обучавани на ниво 3 развиват критично мислене и лична инициатива и чувство за себе си, като за участници в културата, която ги създава. Обучаваните на ниво 3, възприемат себе си в бъдеще като равностойни на обучаващия, като професионалисти и пълноценни възрастни, но на тях може да им липсва опит или достатъчно мотивация, за да продължат самостоятелно. Те може да искат да участват с обучителите и другите обучавани и да бъдат уважавани за това кои са и какво могат. Обучаваните на ниво 3 работят с лекота с обучителя и помежду си за разработването и реализацията на учебни проекти. Обучаваните на всички нива могат да се учат кооперативно, но тези, които са готови за ниво 3, могат да постигнат много повече, от тези, които са на по ранните нива. Ниво 3 може да бъде вълнуваща фаза. Обучаваните се радват да работят заедно в близките взаимоотношения характерни за приятелски настроена група. Това може да им хареса до такава степен, че да не искат да напуснат групата. Съществената част на ниво 3 е обучаваните да се почувстват способни да създават за себе си ситуации на учене през целия живот.

Обучаващ: Фасилитатор

На това ниво обучаващият стига възможно най-близо до това да бъде участник в обучаващото преживяване. Обучаващ и обучаван споделят взимането на решени, като обучаваните взимат все по-голяма роля. Инструкторът се съсредоточава върху съдействието и комуникацията и подкрепя обучаваните в това да използват уменията, които имат.

Обучаващият може да заеме една ролята на “местен водач”. Обучаващият превежда обучаваните през някакъв терен, който е предварително добре опознат, но пък много разнообразен. Обучаващият предлага инструменти, методи, техники за изкачване в планина, начини да се интерпретира преживяването. Обучаващият-водач споделя преживяванията и отваря другите към тези преживявания.

След като обучаваните преминат това ниво, те достигат до момент, в който са достатъчно узрели, за да може обучаващият-водач да им помогне да структурират прехода до независимостта. Улеснителят може да започне като определя временни цели и временни оценки, а после да дава на учащите се повече примамки. Нормите за това ниво не са тези на обучаващия, а са договорени с обучаваните и често са свързани с някакъв външна норма като например професионалните изисквания.

Обучаваните от ниво 3 могат да бъдат разделени на групи, за да работят върху внимателно замислени проекти с отворен край. Написаните критерии, образователните договори и проверките за оценка помагат на обучаваните да наблюдават своя собствен прогрес.

Така те стават много по-компетентни при определянето на целта си и темпото за нейното постигане. Целта на обучаващият е да продължи да се уверява, че обучаваните усвояват необходимия предмет, но едновременно с това се учат как да учат.


Мотивационни стратегии

Общоприето допускане:

Обучаваните са тези, от които се изисква да прилагат придобито умение в решаването на проблеми и да поддържат мотивация и ентусиазъм в изпълнението на задание, като обучаващият само ги окуражава. Предполага се, че обучаваните са убедени, че имат необходимите възможности и мотивация дотолкова, доколкото подпомагащата среда е налице.

Фасилитиране при високо ниво на участие на учениците:

 • Дайте възможност на участниците да си изберат тематични проекти и задания, които съответстват на тяхното любопитство и желания за по задълбочено изследване.
 • Разпределете участниците да работят в групи по разглежданите теми.
 • Пренасочете вниманието: Ти какво мислиш по въпроса?
 • Играйте “Адвокат на дявола”.

Увеличете самоуправляващото се учене:

 • Осигурете възможности за самоуправляващо се учене.
 • Дайте възможност за собствен избор при организирането на собствената си работа.
 • Фасилитирайте (улеснете) самоуправляващия се процес с поставяне на цели и ясно изговаряне на ценностите на обучаваните.
 • Подкрепяйте личния самоконтрол на обучаваните в контекста на обучението.
 • Дайте възможност на обучаваните да бъдат колкото се може по-независими в усвояването и упражняването на дадено умение. Подтиквайте обучаваните да работят самостоятелно.
 • Изисквайте от обучаваните да се упражняват в целеполагането и в това да бъдат по-самостоятелни.
 • Осигурите смислени алтернативни подходи за постигане на дадена цел.
 • В самостоятелни курсове, позволете на тези, които свършат първи да помагат на останалите в задачите им.

По-продължително създаване на отговорности в обучаваните:

 • Припишете успеха на обучаваните повече на техните усилия, отколкото на късмет или на лесна задача, когато е подходящо ( Когато сте уверени че това е така).
 • Насърчавайте усилията на обучаваните да открият характерни черти, които ги водят към успех и неуспех.
 • Създайте възможност на обучаваните да упражнят усвоените умения в реалистични условия.
 • Напомнете на обучаваните, че те вече са запознати с това, как да разбият дадена задача на подцели, да направят план за изпълнение и да следят за собствения си напредък. Насърчавайте ги да включат това в методи да се самомотивират.
 • Научете обучаваните как да направят план, на работата си, която ще доведе до постигане на дадена цел.
 • Дайте възможност на обучаваните, при необходимост да потърсят помощ.
 • Бъдете в готовност да помогнете на някой при поставянето на целите му, ако е необходимо.
 • В случай, че някой обучаван потърси помощ, помогнете му да открие проблема, позволете му той да разработи стратегия за решаването му, и го насърчете да продължи да работи самостоятелно.
 • Избягвайте външните оценки, когато е възможно, в оценяването на работата на обучаваните.
 • Когато някой обучаван се нуждае от обратна връзка, първо го попитайте как той се самооценява и ги попитайте за добри причини за тази самооценка.
 • Вслушвайте се в обучаваните, като равни.
 • Насърчавайте обучаваните да продължават да опитват; казвайте им, че те знаят как да го направят. Помагайте им да си изградят увереност, като опитват самостоятелно.
 • Когато обучаваните се държат неподобаващо, помолете ги да опишат това което правят, да оценят поведението си и ги окуражете да следват собствения си план за подобрение.

Създайте учене чрез сътрудничество:

 • Насърчавайте обучаваните да работят заедно.
 • Насърчавайте обучаваните да се насърчават един другиго.
 • Използвайте съвместното изграждане на цели, като средство за максимизиране на сплотеността на групата.
 • Помогнете им да открият повече за собствените си стратегии на учене и тези на другите.
 • Помогнете им да открият повече за типовете характери.
 • Разрешете на обучаваните, които са усвоили дадена задача да помогнат на останалите.

Изграждане на умения:

 • Помогнете им да си разширят репертоара от инструменти и стратегии.
 • Помогнете им да открият още съвременни методи и помощни средства, които да им помогнат в съответната област.
Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.67 / гласували: 3)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл